Friday, August 30, 2013

Thai grunnkurs

Jeg tilbyr innføringskurs i thai. Du lærer uttale og enkle tegn, uttrykk og fraser til bruk i hverdagen.
  • Thai er et språk med mye energi og liv.
  • Et grunnkurs i Thai gjør ferien mer interessant og levende.
  • Man trenger bare litt kjennskap til språkets oppbygging for å formulere enkle fraser og slik komme nærmere den thailandske kulturen og folket.
 Hvis dette høres interessant ut, ta kontakt med meg.

Wednesday, December 30, 2009

Thai-skrif-Wikipedia

Bokstav Kategori Navn Uttale
Transkripsjon

Thai Transkripsjon og oversettelse av navnet B S B S
ก m ก ไก่ [kɔ: kai] (kylling/høne) k kʰ k k
ข h ข ไข่ [kʰɔ: kʰai] (egg) kʰ kʰ kh k

brukes ikke lengre h ฃ ขวด [kʰɔ: kʰuat] (flaske) kʰ kʰ - -
ค l ค ควาย [kʰɔ: kʰwai] (vannbøffel) kʰ kʰ kh k

brukes ikke lengre l ฅ คน [kʰɔ: kʰɔn] (person) kʰ kʰ - -
ฆ l ฆ ระฆัง [kʰɔ: ra kʰaŋ] (bjelle) kʰ kʰ kh k
ง l ง งู [ŋɔ: ŋu:] (slange) ŋ ŋ ng ng
จ m จ จาน [tɕɔ: tɕan] (tallerken) tɕ tʰ ch t
ฉ h ฉ ฉิ่ง [tɕʰɔ: tɕʰiŋ] (symbaler) tɕʰ - ch -
ช l ช ช้าง [tɕʰɔ: tɕʰaŋ] (elefant) tɕʰ tʰ ch t
ซ l ซ โซ่ [sɔ: so:] (kjetting) s tʰ s t
ฌ l ฌ เฌอ [tɕʰɔ: tɕʰɤ] (busk) tɕʰ - ch -
ญ l ญ หญิง [jɔ: jiŋ] (dame) j n y n
ฎ m ฎ ชฎา [dɔ: tɕʰa da:] (et hodeplagg (ingen norsk oversettelse)) d tʰ d t
ฏ m ฏ ปฏัก [tɔ: pa tak] (stav) t tʰ t t
ฐ h ฐ สัณฐาน [tʰɔ: san tʰa:n] (underlag/podium) tʰ tʰ th t
ฑ l ฑ มณโฑ [tʰɔ: mɔn tʰo:] (en dronning) tʰ tʰ th t
ฒ l ฒ ผู้เฒ่า [tʰɔ: pʰu tʰao] (en eldre) tʰ tʰ th t
ณ l ณ เณร [nɔ: ne:n] (ung munk) n n n n
ด m ด เด็ก [dɔ: dek] (barn) d tʰ d t
ต m ต เต่า [tɔ: tao] (skilpadde) t tʰ t t
ถ h ถ ถุง [tʰɔ: tʰung] (sekk) tʰ tʰ th t
ท l ท ทหาร [tʰɔ: tʰa ha:n] (soldat) tʰ tʰ th t
ธ l ธ ธง [thɔ: tʰɔng] (flagg) tʰ tʰ th t
น l น หนู [nɔ: nu:] (mus) n n n n
บ m บ ใบไม้ [bɔ: bai mai] (blad) b pʰ b p
ป m ป ปลา [pɔ: pla:] (fisk) p pʰ p p
ผ h ผ ผึ้ง [pʰɔ: pʰɯŋ] (bie) pʰ - ph -
ฝ h ฝ ฝา [fɔ: fa:] (lokk) f - f -
พ l พ พาน [pʰɔ: pʰan] (brett) pʰ pʰ ph p
ฟ l ฟ ฟัน [fɔ: fan] (tann) f pʰ f p
ภ l ภ สำเภา [pʰɔ: sam pʰao] (en tradisjonel type båt) pʰ pʰ ph p
ม l ม ม้า [mɔ: ma:] (hest) m m m m
ย l ย ยักษ์ [jɔ: jak] (rise/mytisk kjempe)
j j* y
ร l ร เรือ [rɔ: rɯa] (båt (generell benevnelse)) r** n r n
ล l ล ลิง [lɔ: liŋ] (apekatt) l** n l n
ว l ว แหวน [wɔ: wɛ:n] (ring) w w* w -
ศ h ศ ศาลา [sɔ: sa: la:] (paviljong) s tʰ s t
ษ h ษ ฤๅษี [sɔ: rɯ-si] (eremitt/vismann) s tʰ s t
ส h ส เสือ [sɔ: sɯa] (tiger)
s tʰ s t
ห h ห หีบ [hɔ: hipʰ] (kasse) h - h -
ฬ l ฬ จุฬา [lɔ: tɕu la] (drage)
l n l n
อ m อ อ่าง [ɔ: aŋ] (beholder (for vann)/balje) ***
ฮ l ฮ นกฮูก [hɔ: nɔkʰ hukʰ] (ugle) h - h -
Symbol Navn IPA
Transliterasjon Merknader
–อ ɔ ang ɔ: o kan også brukes som vokalbærer der et ord begynner med vokallyd, har da ingen uttale.
–ะ sara a aʔ a brukes kun i slutten av et ord, noen ganger brukes denne for å vise at en annen vokal skal være kort (se under), men også da, kun i slutten av et ord.
–ั – mai han-akat a a samme verdi som –ะ, men brukes kun der en stavelse slutter med en konsonant
–า sara a aː a lang a
–ำ sara am ɑm am
–ิ sara i i i
–ี sara i iː i
–ึ sara ü ɯ ue guttural norsk y
–ื – sara ü ɯː ue denne må alltid ha en etterfølgende konsonant, der en stavelse slutter med denne lyden, følges konsonanten av อ.
–ุ sara u u u
–ู sara u uː u
เ– sara e eː e
แ– sara æ ɛː ae
โ– sara o oː o forskjellen for โ og ร (konsonanten «r») er at den første er høyere, og at den har «foten» til høyre, mens «r»en har «foten» til venstre.
ใ– sara ai mai muan ɑj ai
ไ– sara ai mai malai ɑj ai Det er ingen forskjell i uttale mellom ใ– og ไ–, de brukes primært for å skille ord fra hverandre, som ellers ville sett nokså like ut. (Diftongen «ai» opptrer svært hyppig på thai.)
Bokstav-
kategori Levende stavelse Død stavelse
kort vokal lang vokal
H stigende lav
M midtre lav
L midtre høy fallende
Bokstav-kategori
–่ไม้เอก (mai ek)
–้ไม้โท (mai tho)
–๊ไม้ตรี (mai tri)
–๋ไม้จัตวา (mai chattawa)
H lav fallende - -
M lav fallende høy stigende
L fallende høy - -
Tegn Navn og uttale bruksmåte
–็ ไม้ไต่คู้
[maj taj khu] Som beskrevet ovenfor, brukes denne for å indikere at en vokal skal ha kort uttale. Den brukes kun sammen med vokalene เ, แ og อ, og kun der siste lyd i stavelsen er en konsonant (er siste lyd i stavelsen en vokal, skrives vokalen som เ-ะ, แ-ะ og เ-าะ. Mai taikhu viker alltid plass for et tonemerke (som gjør at dersom det er et tonemerke i kombinasjon med et av disse tegnene, er det ingenting i hvordan ordet som indikerer hvorvidt vokalen skal uttales kort eller langt. Et unntak er ordet ก็ ([ko] også), som skrives kun med mai taikhu, og ingen vokal. Dette ordet baserer seg muligens på stavemåten til ordet ក៏ [ka:] (ក med ៏) på khmer, som har samme betydning.
–์ ทัณฑฆาต
[than tha kha:t]
eller
การันต์ [ka: ran] indikerer at konsonanten og eventuelt tilhørende vokal ikke skal uttales, denne er spesielt vanlig i fremmedord, både tradisjonelle som sanskrit og pali, men også nyere lånord fra engelsk og andre europeiske språk.
–ฺ พินทุ
[phin thu] indikerer at en konsonants vokal ikke skal uttales (spesielt for konsonanter i slutten av en stavelse). Denne brukes ikke i vanlig skrift, bare for å indikere hvordan et ord skal uttales (f.eks. i en oppslagsbok).
–๎ ยามักการ [ja: mak ka:n] brukes kun for å skrive sanskrit. Settes over den første konsonanten i en konsonantklynge, for å vise at disse skal uttales sammen, uten vokallyd mellom. Eks.:พ๎ราห๎มณ phramana [brāhmaṇa]. Andre indiske skrifter ville i denne situasjonen benyttet seg av en ligatur, eller en såkalt «halv konsonant», og som gjør at dette tegnet er unikt for thai-skrift. Dette tegnet er overflødig, fordi man kan bruke pinthu (–ฺ) med samme effekt - พฺราหฺมณ. Det eneste det er verdt å merke seg er at for ห er det nå tvetydig om den skal uttales først i den andre stavelsen, eller sist i den første stavelsen; jamakkan løser dette problemet, ettersom den indikerer at bokstaven er den første i en stavelse.
–ํ นิคหิตฺ [ni kha hit] brukes kun for å skrive sanskrit. Viser at en konsonants tilhørende vokal skal uttales nasalt. Thai har ingen nasale lyder, så istedenfor leses denne som [ŋ] etter konsonantens tilhørende vokal. Dette tegnet inngår også som del i thai vokalen -ำ [a:m], der den uttales som en [m].

ฤๅ ร รึ [rɔ: rɯ]
ร รือ [rɔ: rɯ:] brukes primært for å skrive sanskrit, men kan også opptre i thai-ord med lydverien [rɯ] eller [ri]. Eks.: อังกฤษ [aŋ krit] (engelsk). Den lange utgaven av -า markerer lang vokallyd. Den sorteres alfabetisk etter ร.

ฦๅ ล ลึ [lɔ: lɯ]
ล ลือ [lɔ: lɯ:] brukes kun på sanskrit, og har lydverdien [lɯ] eller [li]. Som for ฤๅ, brukes den lange utgaven av -า for å markere lang vokallyd. Alfabetisk sortering etter ล.
ฯ ไปยาลน้อย
[pai ya:n nɔi] indikerer at det forestående ordet har blitt forkortet, f.eks. forkortes Bangkoks lange navn til กรุงเทพ ฯ . ฯ brukes bare ved «klipping» av et ord, altså at man har valgt å skrive kun første del av et ord/uttrykk (primært navn/titler på personer/steder/organisasjoner) har blitt kuttet og man gjengir kun den første delen. Dersom man forkorter et ord/navn til kun ordets forbokstav(er), bruker man istedet et punktum. Den generelle tittelen for menn นาย [na:j] forkortes som น., mens den generelle tittelen for kvinner นางสาว forkortes น.ส.
ฯลฯ ไปยาลใหญ่
[pai ya:n yai] «etc.» eller «osv»
ๆ ไม้ยมก
[mai ya mok] indikerer at det forestående ordet skal repeteres (et ord som repeteres brukes noen ganger til å indikere flertall, eller for å gjøre et adjektiv om til et adverb)
ฯ อังคั่น
[aŋ khan] (Dette tegnet indikerer slutten av et vers eller et kapittel (mest i eldre/religiøse tekster, ikke vanlig i, f.eks., aviser).
๚ อังคั่นคู่
[aŋ khan khu:]
«par av ang khan» brukes for å markere slutten av et kapittel (mest i eldre/religiøse tekster, ikke vanlig i, f.eks., aviser).
๏ ฟองมัน
[fɔ:ŋ man] brukes for å markere begynnelsen av en tekst/kapittel (mest i eldre/religiøse tekster, ikke vanlig i, f.eks., aviser). Den danner et par med ๛ (under).
๛ โคมูตร
[kho: mu:t] brukes for å markere slutten av en tekst (mest i eldre/religiøse tekster, ikke vanlig i, f.eks., aviser). Den danner et par med ๏ (ovenfor).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐
klasse uaspirert
ustemt aspirert
ustemt uaspirert
stemt aspirert
stemt nasal approksimant sibilant glottal
velar ก kà [ka] ข khà [kh] ค khá [ga] ฆ khá [gha] ง ngá [ṅa] ห ha [ha]
palatal จ cà [ca] ฉ chà [cha] ช chá [ja] ฌ chá [jha] ญ yá [ña] ย ya [yá] ศ sà [śa]
retrofleks ฏ tà [ṭa] ฐ thà [ṭha] ฑ thá [ḍa] ฒ thá [ḍha] ณ ná [ṇa] ร ra [rá] ษ sà [ṣa]
dental ต tà [ta] ถ thà [tha] ท thá [da] ธ thá [dha] น ná [na] ล la [lá] ส sà [sa]
labial ป pà [pa] ผ phà [pha] พ phá [ba] ภ phá [bha] ม má [ma] ว wa [wá]
toneklasse M H L L L L H H
Vokaltegn Uttale Vokaltegn Uttale
อ [a] อา [ā]
อิ [i] อี [ī]
อุ [u] อู [ū]
เอ [e] โอ [o]
ฤ [ṛ] ฤๅ [ṝ]
ฦ [ḷ] ฦๅ [ḹ]
Thai
Unicode.org sitt kodekart for thai (PDF)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+0E0x ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ
U+0E1x ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ
U+0E2x ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ฯ
U+0E3x ะ ั า ำ ิ ี ึ ื ุ ู ฺ ฿
U+0E4x เ แ โ ใ ไ ๅ ๆ ็ ่ ้ ๊ ๋ ์ ํ ๎ ๏
U+0E5x ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๚ ๛
U+0E6x
U+0E7x
Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Thai-skrift

Sunday, November 29, 2009

ThaikursSamtale

Jeg har lagt ut opplysninger om denne bloggen som er et hjelpemiddel for å lære thai i forum www.snakkthai.no den 26.okt 2009. Det var et medlem som het "roreo" besøkte tråden. Jeg kjente ikke ham fra før. Etter hvert ble jeg kjent med ham fra våre samtaler i tråden. Min sjette sans sa meg at han er sikkert en ung mann. Jeg tror nok at jeg kan kanskje være storsøster til hans mamma. På thai, vi kaller denne personen for bpâa(ป้า= tante). Fra hans skriving tror jeg at han er en grei kar. Han virker snill, ganske følsom og tålmodig. Jeg synes samtalene kan være nyttig for å lære thai på en måte. Er dere enige med meg?

Jeg fikk lov fra ham til å legge dem ut i bloggen min. Her er de!

Windy
Skrevet: Man Okt 26, 2009 11:33 am Tittel: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Jeg jobbet å lage 10 kapitler "ThaikursSamtale" i juni 2008. Den ble på nett i min blog i november 2008.

Besøk: thaikursfornorsk.blogspot.com/

Direktelink til thaikurset: thaikursfornorsk.blogs...results=28

Forord

Samtalene er ikke oversatt ord for ord, men det er prøvd brukt de samme ordene både på norsk og thai. Setningene er for det meste vanlig brukt i begge land. Noen setninger er ikke bygd opp på samme måte på norsk og thai. Noen setninger kan virke litt rare på norsk, men blir korrekt med tanke på thai-språkkultur.

Samtalene ble ferdig i slutt av juni, men korrekturlest den første uke av juli. Det er ikke lurt å både skive og korrekturlese selv. Da blir alt korrekt. Flott å ha noen som leser korrektur før første utgave er ferdig. Takk til Kjetil Stuvik korrekturleser, vår ThaiLover.

Håper Samtalene blir et godt hjelpemiddel for å lære thai.

Windy

roreo
Skrevet: Tor Okt 29, 2009 9:52 am Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Såg veldig flott ut dette Windy.
_________________

Windy
Skrevet: Tor Okt 29, 2009 2:15 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Hei roreo, Takk skal du ha! Kanskje neste innlegg i min blogg blir "ThaiFonetikk" Er dette emnet interessant?

Velkommen til alle sammen kommer og besøker mine blogger.

Windy

roreo
Skrevet: Tor Okt 29, 2009 5:56 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Det er interesant i mine øyner i alle fall
Thai er ett spenende språk, mye kan læres av og lese fra din blogg. Men enkelte ting må man bare høre
Har bare lest gjennom halve bloggen, tar resten i natt. Det meste kan man jo nesten lese rett ut, men såg ett parr ting som ble litt feil utalelse.

Eg synes det er veldig flott att noen engasjerer seg i og lage en slik blogg som du har gjort, for og lære oss som er innterisert Flott tiltak Windy

Men enkelte tone ord må man jo ha lyd til: Som eksempel: Jak = vill (eg vill)-vanskelig og kjempe (giant)

Men veldig bra Windy.

Mvh Franag jai dii
_________________

Windy
Skrevet: Tor Okt 29, 2009 7:34 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Velkommen til thaikursfornorsk.blogspot.com/ Jeg har laget direktelink for å finne emner i bloggen fortere. Håper dere her kommer besøk.

* teoriprøven for bil # norsk-thai
thaikursfornorsk.blogs...chive.html
* ordliste norsk-thai # INTRO samfunnskunnskap
thaikursfornorsk.blogs...krati.html
* ภาษานอร์เวย์ # เล่าสู่กันฟัง
thaikursfornorsk.blogs...chive.html
* thaikurset # grunnkurs
thaikursfornorsk.blogs...results=28

roreo
Skrevet: Lør Okt 31, 2009 8:38 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Da har eg lest gjennom hele windy, veldig flott laget dette her
Eg har ett spørsmål angående og lære og lese og skrive. Et spurde her i en annen tråd, men prøver og spørre deg.
Eg har så vidt begynt og lære noen konsonanter.
gor gài (ก)
kŏr kài (ข)
kŏr kùat (ฃ)
kor kwaai (ค)
kor kon (ฅ)
kor rá-kang (ฆ)
Noen sier gor gai blir som G. kai-kuat-kwaai osv, er vell som huskeregler for bokstavene etter hva eg har forstådt? Men hvordan skal eg lese dem i ord?
Håper du skjønner spørsmålet mitt?

Takk på forhånd
_________________.


Windy
Skrevet: Man Nov 02, 2009 10:59 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Hei roreo, Jeg er ikke sikker på spørsmålet ditt, hva du mener. Jeg kan prøve å svare uansett!

Hvordan du skal lese dem i ord, hvis du mener legge sammen bokstaver til ord (stave) for eksampel: กา ขา

Du kan bare stave bare lyden gor Æ = gæ, kŏr Æ =kæ
Du tregnger ikke å si gor gài Æ = gæ
Men du kan også si det fordi noen thai bokstaver er sammen lyd for eksampel: ส ษศ = sor

Håper jeg har svart ditt spørsmål.


roreo
Skrevet: Tir Nov 03, 2009 4:17 am Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Aha begynner og skjønne litt nå. Men litt mere hjelp.
La oss for eksempel ta ordet lese som eksempel.
อ่าน = àan (lese)
Dette er da samensatt av:อ่ า- (sara aa`) น-(nån noo)
Eller blir det kansje Å.ang +sara aa` med nån noo til slutt?
Det er det eg sliter med, hvordan sette sammen bokstavene

Sara aa` er jo grei. Men nån noo (น) Blir bare bokstaven N??

Og hvordan setter eg sammen hvilken bokstav blir hva?

Lurer litt på hvilken bokstav di 4 som begynner på K blir?
Kai
koar
kwai
kån.

Setter veldig pris på svar windy
_________________

Windy
Skrevet: Tir Nov 03, 2009 9:45 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Hei roreo, Jeg skjønner ikke helt igjen. Det kan være vanskelig å forklare på skriflig. Må bare snakkes!

Lurer litt på hvilken bokstav di 4 som begynner på K blir?

1.kai
krai ใคร Hvem
kăai ขาย selger
kài ไข่ eg
2. คอ
3. ควาย
4. คน

roreo
Skrevet: Tir Nov 03, 2009 10:45 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Takk for att du prøvde windy Eg er ikkje så fling og forklare, hehe:)

Hvor kommer du ifra i Thailand foresten?
_________________

Windy
Skrevet: Ons Nov 04, 2009 9:32 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Jeg kommer fra Bangkok! Min pappa er Bangkokian, men mamma kommer fra Samutsakorn. Jeg kan ikke snakke nord, nordøst og sør dialekter, men jeg forstå 80-99% hvis de snakke vanlig tempo. Jeg forstå ingenting khmer og jawi. Jeg kan bare riksspråk. Jeg kan mye i språket fordi min utdanning er BA som handler om menneskeheten og språk Bli kjent med meg da!

roreo
Skrevet: Tor Nov 05, 2009 5:51 am Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Høres interisangt ut Menesker og språk er veldig interesangt, eg tenker att eg skal bruke 2-3 år til med og lære thai, muntlig og skriftlig. Etter det blir det khmer, Så mulig eg kan lære deg etter hvert Men det er vell lite lukrativt og lære av noe som Pod mei chat
_________________

Windy
Skrevet: Tor Nov 05, 2009 11:56 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Det er jo veldig bra, hvis man kan mange språk. Det er jo superb, hvis man kan kun et riktig språk. Jeg mener man kan mye (prof.) i språket.....

Jeg kan ikke så mange språk. Jeg er ingen prof. i noen språk. Jeg bruker snart 10 år å lære norsk. Jeg er fortsett 0,0010.....Så vanskelig det er!

Jawi: prate i 4 provices sør i Thailand Yala, Pattani, Narathivas, og Songkla.
Khmer: prate i 4 provices øst i Thailand Surin, Srisaket, Burirum, og Roiet.


roreo
Skrevet: Fre Nov 06, 2009 7:08 am Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Synes du er veldig proff i norsk eg. Du har ferre skrivefeil en meg, og eg har bod i norge i hele mitt liv Eg forstår ca 95% av norsk
Men du er veldig flink windy, snakker du like bra som du skriver. Høres du nok norsk ut også. Så vill kalle deg en proff
_________________

Windy
Skrevet: Fre Nov 06, 2009 2:13 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Jeg har lært :
fransk =3 år
japansk = 1 år
Nå glemmer jeg alt!
Engelsk = mange år (på skolene og på jobbene)
Nå er det rust!
Norsk = 9 år
ไปไม่ถึงดวงดาว!
Kan du oversette ไปไม่ถึงดวงดาว til norsk? Kanskje noen andre vil prove å oversette også?
Jeg prater så lite norsk, derfor skriver jeg mye.......

roreo
Skrevet: Fre Nov 06, 2009 8:31 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
ไปไม่ถึงดวงดาว = Mindre en stjernene.

Er Japansk vanskelig å lære? Mulig lettere for deg en for meg.
Fransk er nok sikkert lettere for meg en for deg igjen?
_________________

Windy
Skrevet: Søn Nov 08, 2009 12:19 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Hei roreo, Det er vanskelig å si at hvilke språk er lettere for oss. Fordi det er jo ikke samme gruppe.

Du er norsk = Germanic Group
Jeg er thai = Sino-Thai/Thai-kadai Daic Group

Fransk = Italic (Latin) Group
Japansk = Japaneese Family

Hvis vi snakker om tysk, mulig lettere for deg en for meg.
Japansk har lånt mange kinesike ord, så mulig japansk er lett for kinesike

Det er forresten en ting til jeg vil spøre deg.
ไปไม่ถึงดวงดาว = Mindre en stjernene.
Fikk du fra translate.google.com.? Det var lurt!
Men det er jo ikke helt riktig. Kan du prøve en gang til? Bruk gjerne TOLKE måte.....

roreo
Skrevet: Søn Nov 08, 2009 8:00 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Jepp eg brukte google translate, kan ikkje lese thai

Men om eg prøver og tolke selv, og oversetter hvær enkelte bokstav:
ไ =ai mai moan
ป= bå bla
ไ= ai mai moan
ม่= må ma
ถึ= på sam pao, sara i (lang i)
ว= djå djarn.
ง= ngå ngoo
ดา= då dek, sara a-a
ว= wå wen.

Men eg klarer ikkje og lese dette ordet. Vet ikkje hvordan eg skal lese det, eller hvordan eg lager en setning.

Kan du skrive setningen med norske bokstaver, og deretter oversette den?

Mulig eg da ser en samenheng Ellers var det en flott oppgave..
_________________


Windy
Skrevet: Man Nov 09, 2009 9:34 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
En flott oppgave!

ไป bpai går
ไม่ mâi ikke
ถึง tĕung når (verb)
ดวงดาว duangdaao stjerne

Nå kan du prøve hva er egentlig meningen?

Her er noe ikke riktig.
ไ =ai mai moan
ป= bå bla
ไ= ai mai moan
ม่= må ma
ถึ= på sam pao, sara i (lang i)
ว= djå djarn.
ง= ngå ngoo
ดา= då dek, sara a-a
ว= wå wen.

Kanskje besøk for å finne ut:
thaikursfornorsk.blogs...fabet.html
thaikursfornorsk.blogs...vokal.html

roreo
Skrevet: Tir Nov 10, 2009 10:41 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Åja, slik og forstå.
Eg er brukbar og snakke thai, men kan ikkje og lese eller skrive.
_________________


Windy
Skrevet: Ons Nov 11, 2009 8:49 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Ja, vel....Du er brukbar og snakke thai. Kan du prøve å fylle opp i samtalen:


Windy: Hvor gammel er du?
koon aa-yóo tâo-rai

roreo: Jeg er 35 år gammel.


..............................................................

Windy: Jeg er 6 år eldre enn deg.
chăn gàe gwàa koon 6 (hòk) bpee ká


roreo: Du er like gammel som min storesøster?


..................................................................


Vil du ikke prøve?
Hva er egentlig meningen?

ไป bpai går
ไม่ mâi ikke
ถึง tĕung når (verb)
ดวงดาว duangdaao stjerne

tips: idiom eller ordtak....


roreo
Skrevet: Tor Nov 12, 2009 10:13 am Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Windy skrevet:
Ja, vel....Du er brukbar og snakke thai. Kan du prøve å fylle opp i samtalen:


Windy: Hvor gammel er du?
koon aa-yóo tâo-rai

roreo: Jeg er 35 år gammel.
Phom sam sip ha bi kap


..............................................................

Windy: Jeg er 6 år eldre enn deg.
chăn gàe gwàa koon 6 (hòk) bpee ká


roreo: Du er like gammel som min storesøster?

Kon ayo tao muen pi sao pom khap

Windi mi look gi kon kap?
..................................................................Vil du ikke prøve?
Hva er egentlig meningen?

ไป bpai går
ไม่ mâi ikke
ถึง tĕung når (verb)
ดวงดาว duangdaao stjerne
duangdao mai pbai tung ?? Hehe. Kan prøve og feile


tips: idiom eller ordtak....

_________________


Windy
Skrevet: Tor Nov 12, 2009 1:09 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Det var du flink! Du kan snakke thai da!


Windi mi look gi kon kap?
..................................................................
chăn mee lôok săao kon dieow • láew kun Roreo là dtàeng ngaan rĕu yang ?

Litt om ordet storesøster

Du er like gammel som min storesøster

koon aa-yóo tâo gàp pêe săao kon dtoh kŏng pŏm kráp

storesøster: pêe săao eller pêe săao kon dtoh...(hvis hun er den eldste...)

Vil noen andre prøve?
Hva er egentlig meningen?

ไป bpai går
ไม่ mâi ikke
ถึง tĕung når (verb)
ดวงดาว duangdaao stjerne

roreo
Skrevet: Tor Nov 12, 2009 4:01 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Eg er vell av dem som har lert thai letvindt. I barer og i barmiljø, enkelte setninger kutter vi litt ned. men men.

Roreo, jang mei dtàeng ngaan, prå wa ngaan dtaeng ngaan peng gøn bei haha. Pom mi ngøn mei på kap
_________________


Windy
Skrevet: Tor Nov 12, 2009 7:59 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Så kan vi ha bare thai samtalen da!
kun Roreo • aa-săi yòo têe meuang tai rĕu nor-way ká

roreo
Skrevet: Tor Nov 12, 2009 8:30 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Kap. Pom aasai yo`o tee` prathet nor-way kap.

Pom bai ti prathet thai djet krang leo kap. Pom yo tee prathet thai, nung duan tok krang kap.

Pom sån pasa thai doa eng.

Kao jai mei kap?

Windy kon mi fen ru jang?
_________________


Windy
Skrevet: Fre Nov 13, 2009 3:00 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Kap. Pom aasai yo`o tee` prathet nor-way kap.
Ja, jeg bor i Norge.

Pom bai ti prathet thai djet krang leo kap. Pom yo tee prathet thai, nung duan tok krang kap.
Jeg Har vært i Thailand sju ganger allerede. Hver gang boode jeg i Thailand 1 måned.

Pom sån pasa thai doa eng.
Jeg har lært meg thai selv.

Kao jai mei kap?
kâo jai kâ ======eller! (roreo! Er de riktig som jeg har oversatt?)


Windy kon mi fen ru jang?

chăn mâi mee faen mee dtàe săa-mee kâ • kun roreo mee gík măi ká ?


roreo
Skrevet: Lør Nov 14, 2009 1:26 am Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Hahaha, Mei mi gik kap.
Pom rak fen pom mak gøn bei
_________________


Windy
Skrevet: Lør Nov 14, 2009 11:05 am Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
ฉัน มีข้อคิด 2 ประการ
chăn mee kôr kít • 2 • bprà-gaan
1. รัก แฟน น้อย ๆ แต่ รัก นานๆ
1. rák faen nói nói dtàe rák naan naan
2. รัก แฟน ไม่ต้อง มาก • แต่ ต้อง เข้าใจ เธอ ให้ มากที่สุด
2. rák faen mâi dtông mâak • dtàe dtông kâo jai ter hâi mâak têe sùt

แล้ว คุณ ทั้งสอง จะ มีความสุข
láew kun táng sŏng jà mee kwaam sùk

Roreo! Er det litt vanskelig nå? Hvis du ikke forstår, spør meg da. Hvis du forstår godt, oversett til norsk.

Det er mange som besøker tråden, kanskje de kan learn mer her! Ikke bare bare.....

roreo
Skrevet: Lør Nov 14, 2009 2:00 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Hei igjen, ble noe eg stusset litt på. Men du får heller rette på meg, eg prøver.

1. chăn mee kôr kít • 2 • bprà-gaan= Du tenker på\ lurer på to ting? Eller har 2 spørsmål....


2.rák faen mâi dtông mâak • dtàe dtông kâo jai ter hâi mâak têe sùt.

Her må eg tenke litt.Rak faen mai dtong maak. Elsker kjæresten ikkje må mye? men må forstå henne mest?
Hehe, ble en pussig setning. Eg får prøve og snu den

Eg elsker ikkje kjærsesten mye, men det forstår hun best... Høres fortsatt ikkje helt bra ut.... Denne var litt vrien,
har lyst og si Pomoat Choey doey men ett siste forsøk....

Må ikkje Elske kjeresten mye, men forstå att hun gir mest? Hehe. Tror eg trenger litt asistanse på denne.

Elsker ikkje kjæresten nok. men må forstå att hun gir mest hmm kansje?

láew kun táng sŏng jà mee kwaam sùk = Vi vill få det fint sammen?
_________________


Windy
Skrevet: Lør Nov 14, 2009 8:52 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Hei, roreo Jeg er så glad at du har prøvd.

1. chăn mee kôr kít • 2 • bprà-gaan=

Jeg har 2 meninger.

Lær mer KLASSIFISERING, BESØK:

thaikursfornorsk.blogs...results=28


2.rák faen mâi dtông mâak • dtàe dtông kâo jai ter hâi mâak têe sùt.

Må ikke eleske kjæresten så mye, men må mest forstå henne.

Jeg er ikke sikker på norsk setningen heller! at jeg har rett!
Du har jo mest rett.

Elsker kjæresten ikkje må mye? men må forstå henne mest?


Eg elsker ikkje kjærsesten mye, men det forstår hun bestMå ikkje Elske kjeresten mye, men forstå att hun gir mest?


Elsker ikkje kjæresten nok. men må forstå att hun gir mest Smil hmm kansje? Vink

láew kun táng sŏng jà mee kwaam sùk = Vi vill få det fint sammen?
så dere begge to vil bli lykkelig.

Som sagt jeg er ikke sikker på hvordan skriver ekte norsk setninger måter.

คุณ อยาก ไปเที่ยว ที่ไหน อีก ที่ เมืองไทย
kun yàak bpai tîeow têe năi èek têe meuang tai

.........................................................................

roreo
Skrevet: Søn Nov 15, 2009 1:45 am Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Eg tror nok det er du som har det mest riktige, men trøster meg selv att eg var inne på noe

คุณ อยาก ไปเที่ยว ที่ไหน อีก ที่ เมืองไทย
kun yàak bpai tîeow têe năi èek têe meuang tai .......

Isan sanuk têe sùt. Pom rak isan talod pei

Leo kon la kap?
_________________


Windy
Skrevet: Søn Nov 15, 2009 10:07 am Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
คุณ อยาก ไปเที่ยว ที่ไหน อีก ที่ เมืองไทย
kun yàak bpai tîeow têe năi èek têe meuang tai .......

Isan sanuk têe sùt. Pom rak isan talod pei

Isan (nordøst i Thailand) har det mest moro. Jeg elesker Isan for alltid


Leo kon la kap?

ฉัน ไม่ อยาก ไป ไหน เท่าไร • อยาก อยู่ที่ กรุงเทพ กับ พ่อแม่ • แต่ ต้อง พา ลูก และ สามี ไปเที่ยว ให้ ทั่ว ไทย
chăn mâi yàak bpai năi tâo-rai • yàak yòo têe grung tâyp gàp pôr mâe • dtàe dtông paa lôok láe săa-mee bpai tîeow hâi tûa tai

ทำไม คุณ คิดว่า อีสาน สนุก ที่สุด
tam-mai kun kít wâa ee-săan sà-nùk têe sùt

.............................................................................


roreo
Skrevet: Søn Nov 15, 2009 2:26 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Klarer ikkje helt og tyde din første setning, Bare deler av den.

chăn mâi yàak bpai năi tâo-rai = Jeg liker ikkje og "dra" (hvor mye) Mye

yàak yòo têe grung tâyp gàp pôr mâe = Vill være i Bangkok sammen med Mamma og pappa.

dtàe dtông paa lôok láe săa-mee bpai tîeow hâi tûa tai = Men må ta med mannen min og ungene rundt om i Thailand.

Jeg liker ikkje og reise så mye, vill være i Bangkok sammen med foreldra mine, men må reise lit rundt i Thailand sammen med mannen min og ungene.

(Du får bare rette på meg Windy, synes det er veldig artig att vi har denne samtalen, føler eg klarer og lære av den. Takk Windy)ทำไม คุณ คิดว่า อีสาน สนุก ที่สุด
tam-mai kun kít wâa ee-săan sà-nùk têe sùt

Hvorfor synes du Isan er mest gøy?

Pom shååp isan ti sud, pråwa fen pom gap look sao pom yo ti Isan.
Kån isan sabai sabai. Pom mi puan mak ti isan doey de mei koy shååp ahan isan hehe.

Windy, sami kon, kån thai ru farang (Nollaway)? Kon kitwa "roreo" kao jai pasa thai geng ru geng nid noy?
_________________


Windy
Skrevet: Søn Nov 15, 2009 6:09 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
chăn mâi yàak bpai năi tâo-rai • yàak yòo têe grung tâyp gàp pôr mâe • dtàe dtông paa lôok láe săa-mee bpai tîeow hâi tûa tai


Jeg liker ikkje og reise så mye, vill være i Bangkok sammen med foreldra mine, men må reise lit rundt i Thailand sammen med mannen min og ungene.

(Du får bare rette på meg Windy, synes det er veldig artig att vi har denne samtalen, føler eg klarer og lære av den. Takk Windy)

Jeg har ikke kjempe lyst til å reise, vil være i Bangkok sammen med min foreldre (pappa og mamma), men må være i lag med ungen og mannen min for å gå på tur rundt i Thailand.

.................................

ทำไม คุณ คิดว่า อีสาน สนุก ที่สุด
tam-mai kun kít wâa ee-săan sà-nùk têe sùt

Hvorfor synes du Isan er mest gøy?

Pom shååp isan ti sud, pråwa fen pom gap look sao pom yo ti Isan.
Kån isan sabai sabai. Pom mi puan mak ti isan doey de mei koy shååp ahan isan hehe.

Jeg liker Isan best, fordi min kjærester og min datter bor i Isan.
Isan folk er grei (venlig og hyggelig= trives å være med) Jeg har flere venner i Isan også. Men jeg er ikke så glad i Isanmat.

.........................................

Windy, sami kon, kån thai ru farang (Nollaway)? Kon kitwa "roreo" kao jai pasa thai geng ru geng nid noy? Vink


สามี ฉัน เป็น คน ฝรั่ง ชาว นอร์เวย์ ค่ะ
săa-mee chăn bpen kon fà-ràng chaao nor-way kâ

คุณ Roreo เข้าใจ ภาษาไทย บ้าง • แต่ จะ เก็ง ขึ้น เรื่อยๆ ถ้า คุณ ได้ ฝึกฝน มากขึ้น
kun Roreo kâo jai paa-săa tai bâang • dtàe jà geng kêun rêuay rêuay tâa kun dâi fèuk fŏn mâak kêun

ฉัน อยาก ให้ คุณ เข้าไป เยี่ยม บล็อก ของ ลูกสาว ฉัน
chăn yàak hâi kun kâo bpai yîam blòk kŏng lôok săao chăn
บางที คุณ อาจ อยาก ทำ บล็อก ให้ ลูกสาว คุณ บ้าง
baang tee kun àat yàak tam blòk hâi lôok săao kun bâang
หรือ คุณ มี บล็อก อยู่ แล้วก็ ไม่รู้
rĕu kun mee blòk yòo láew gôr mâi róo

BESØK: www.thainorsk.blogspot.com


roreo
Skrevet: Man Nov 16, 2009 2:17 am Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Veldig flott blogg, artig og lese

คุณ Roreo เข้าใจ ภาษาไทย บ้าง • แต่ จะ เก็ง ขึ้น เรื่อยๆ ถ้า คุณ ได้ ฝึกฝน มากขึ้น
kun Roreo kâo jai paa-săa tai bâang • dtàe jà geng kêun rêuay rêuay tâa kun dâi fèuk fŏn mâak kêun.

Denne ble litt komplisert. Skjønner bare halvparten, så hadde vert fint om du kunna oversatt den

ฉัน อยาก ให้ คุณ เข้าไป เยี่ยม บล็อก ของ ลูกสาว ฉัน
chăn yàak hâi kun kâo bpai yîam blòk kŏng lôok săao chăn.
Jeg vil att du skal se\beøken min datters blogg.

(Blok look sao kon di mak, aàn ti blok sanuk. Kon kien pasa norway geng)

บางที คุณ อาจ อยาก ทำ บล็อก ให้ ลูกสาว คุณ บ้าง
baang tee kun àat yàak tam blòk hâi lôok săao kun bâang.
Kansje du vill lage en blogg til din datter
(Tilang kap, mei mi wela wang kap)

หรือ คุณ มี บล็อก อยู่ แล้วก็ ไม่รู้
rĕu kun mee blòk yòo láew gôr mâi róo
Eller har du en blogg alerede, som eg ikkje vet.

(Mei mi kap. Pom dång tam blok tilang kap)

Dåni pom nuay mak, pom yak nån. Ratrisawat kap.
_________________


Windy
Skrevet: Man Nov 16, 2009 9:43 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
คุณ Roreo เข้าใจ ภาษาไทย บ้าง • แต่ จะ เก็ง ขึ้น เรื่อยๆ ถ้า คุณ ได้ ฝึกฝน มากขึ้น
kun Roreo kâo jai paa-săa tai bâang • dtàe jà geng kêun rêuay rêuay tâa kun dâi fèuk fŏn mâak kêun.
Roreo du forstår thai, men du vil bli flinkere, hvis du øve mer.

kun Roreo • nèuay • nán rao kĭan kâe wan lá bprà-yòhk dieow porfaen láe lôok săao kun yòo jang-wàt à-rai têe ee-săan


.................................................................................


roreo
Skrevet: Tir Nov 17, 2009 1:36 am Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
kun Roreo kâo jai paa-săa tai bâang • dtàe jà geng kêun rêuay rêuay tâa kun dâi fèuk fŏn mâak kêun.
Roreo du forstår thai, men du vil bli flinkere, hvis du øve mer.

Ok, takk for det. Eg drar til Thailand neste uke, da skal eg prøve og komme meg på ett kurs. Kansje eg kan lære og skrive litt thai også

kun Roreo • nèuay • nán rao kĭan kâe wan lá bprà-yòhk dieow por

Mai chai, kien gap kon sanuk tok wan loey de dåni pom tam ngan tok wan. Nuey tam ngan kap Pom dång ngan sam wan ik, leo ngan set leo

faen láe lôok săao kun yòo jang-wàt à-rai têe ee-săan

Yoo ti Buriram kap
_________________.


Windy
Skrevet: Tir Nov 17, 2009 12:16 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Eg drar til Thailand neste uke, da skal eg prøve og komme meg på ett kurs. Kansje eg kan lære og skrive litt thai også.

God tur og lykke til med thai-læring...


DU ER GANSKE GOD Å LAGE SETNINGENE...

Mai chai, kien gap kon sanuk tok wan loey.ok

de dåni pom tam ngan tok wan. ok


Jeg har prøvd rett de opp som thai setninger:- (Jeg forstår at jeg og skriver med raring norsk setninger. )

Nuey tam ngan kap

nèuay gàp gaan tam ngaan kráp ELLER tam ngaan nèuay kráp


Pom dång ngan sam wan ik, leo ngan set leo


pŏm dtông tam ngaan èek săam wan • láew ngaan gôr sèt kráp


faen láe lôok săao kun yòo jang-wàt à-rai têe ee-săan

Yoo ti Buriram kap

Setning no.1

kon bù-ree ram pút paa-săa-kăy-men dûay ná •

Setning no. 2 (ganske long senting!)

chăn koie bpai bù-ree ram mêua bpee • 1999 •
bpai doo bpraa-sàat kăo-pá-nom rúng •
sà-măi rian bpà-rin-yaa toh • bprà-chaa-gon sèuk-săa têe má-hăa wít-tá-yaa lai má-hì-don

Jeg tror at andre setningen er virkelig utfordring for å overseet!.

Vil du prøve?


roreo
Skrevet: Tir Nov 17, 2009 1:51 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Jeg har prøvd rett de opp som thai setninger:- (Jeg forstår at jeg og skriver med raring norsk setninger. )

Har ikkje noe og si på din norsk skriving, du er flink. Mulig eg oversetter litt for direkte. Var noen skrive feil på den flotte bloggen du hadde laget, men her inne ser det bra ut.

kon bù-ree ram pút paa-săa-kăy-men dûay ná •
Folk i Buriram snakker kamer også ja

Chai kap kon Buriram Pod khamer dei. Pod pasa lao geng duay

Dem har også ett språk til, det er nesten utdødt nå. Men enkelte gamlinger kan snakke "Suay" Suay har ingen land, bare ett språk som snakkes i et fåtall av villager i sør isan området. Surin, Buriram og Sisaket..

2 Eg kan prøve da, men må nok ha hjelp på slutten...

chăn koie bpai bù-ree ram mêua bpee • 1999 •
bpai doo bpraa-sàat kăo-pá-nom rúng •
sà-măi rian bpà-rin-yaa toh • bprà-chaa-gon sèuk-săa têe má-hăa wít-tá-yaa lai má-hì-don


Jeg var i Buriram i 1999. Og såg på munkene ved Kao panom rung.
Mannen min lærte og be en bønn. (Er det riktig sålangt?)

bprà-chaa-gon sèuk-săa têe má-hăa wít-tá-yaa lai má-hì-don...

Munkene tar det rolig når dem kommer\besøker stein tempelett? Er veldig usikker på denne, du får rette meg
_________________


Windy
Skrevet: Tir Nov 17, 2009 9:27 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
(Jeg forstår at jeg og skriver med raring norsk setninger. )


Jeg mener at jeg skiver ikke riktig norsk setnininger, fordi jeg er ikke norsk eller jeg er ikke flink nok. Noen ganger blir det raring setninger. Akkurat som du har skrevet disse setninger:-


Nuey tam ngan kap


Pom dång ngan sam wan ik, leo ngan set leokon bù-ree ram pút paa-săa-kăy-men dûay ná •
Folk i Buriram snakker kamer også ja OK men trenger ikke å bruke "ja" til slutt.

Chai kap kon Buriram Pod khamer dei. Pod pasa lao geng duay Smil Veldig bra setning


2 Eg kan prøve da, men må nok ha hjelp på slutten...

chăn koie bpai bù-ree ram mêua bpee • 1999 •

Jeg var i Buriram i 1999. ok Jeg besøkt.... /Jeg har vært.....????

bpai doo bpraa-sàat kăo-pá-nom rúng •

Og såg på munkene ved Kao panom rung. X

sà-măi rian bpà-rin-yaa toh • bprà-chaa-gon sèuk-săa têe má-hăa wít-tá-yaa lai má-hì-don

Mannen min lærte og be en bønn.X

Munkene tar det rolig når dem kommer\besøker stein tempelett?X

Det kommer litt vaskelig ord!

Kanskje du kan prøve en gang til etter du vet hva de ordene betyr:-)


slottet (bpraa-sàat)

perioden/når (sà-măi)

mastergrade (bpà-rin-yaa toh)

Populatuib/Befolkningen Utdanning (bprà-chaa-gon sèuk-săa)

Mahidol Universitetet (má-hăa wít-tá-yaa lai má-hì-don)


roreo
Skrevet: Ons Nov 18, 2009 1:48 am Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Uff da, eg bommet jo helt her
Skal bli godt og komme seg tilbake til Thailand og begynne med studiene

Eg prøver igjen da, burde kansje gå nå. Nå som du har gitt meg noen hjelpende setninger

bpai doo bpraa-sàat kăo-pá-nom rúng •
sà-măi rian bpà-rin-yaa toh • bprà-chaa-gon sèuk-săa têe má-hăa wít-tá-yaa lai má-hì-don

Var og såg slottet Kao pa-nom rung, når befolkningen tok utdanning og mastergrad ved universitetet Mahidol.

Hvordan ser det ut nå? Ble mye fremend ord for meg dette, hehe
_________________


Windy
Skrevet: Ons Nov 18, 2009 2:12 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Jeg har vært Buriram i 1999 for å se Khao Phanom Rung slottet •Da Jeg studdert Population Utdanning mastergrade ved Mahidol Universitetet.

Som sagt du forstår thai, men du vil bli flinkere, hvis du øve mer.

Ordene er ikke helt på bunn hverdagslivet ord som du har lært. Det hjelper mye mer, hivs du kan skrive og lese. Bli kjent med alfabet da!

thaikursfornorsk.blogs...fabet.htmlkun jà bpai yòo meuang tai gèe wan • láew jà tîeow têe năi bâang


.................................................................................

Roreo
Skrevet: Ons Nov 18, 2009 5:39 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
kun jà bpai yòo meuang tai gèe wan • láew jà tîeow têe năi bâang..


Mei ro kap, de pom kit wa si sip wan kap. Bei Buriram gån, le-gå bei krungthep.
Pom ja bei rong rian ti krungthep. Pom yak rian pasa thai geng mak.
_________________.


Windy
Skrevet: Tor Nov 19, 2009 7:46 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
chăn gôr sŏn paa-săa tai doi chái SKYPE
chăn mee nák rian • 2 • kon •


tam-mai kun mâi chôp aa-hăan ee-săan •


.........................................................


chăn mee blòk aa-hăan dûay wáe bpai yîam • mee wí-tee tam tùa ngôk
láe rôop sôm dtam chăn tam ayng

BESØK:
eksotiskmat.blogspot.com/


roreo
Skrevet: Lør Nov 21, 2009 7:20 am Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Må si eg ble veldig sulten når eg såg bildene på denne siden
Hvorfor eg ikkje liker isan mat vet eg ikkje helt, er jo noe som er veldig godt. Men mye eg ikkje helt liker.

Liker thaimant bedre da

Har du to elever på Skype? Høres spenende ut

Windy, eg stikker snart til Thailand nå. Eg kommer ikkje til og skrive her, mens eg er i Thailand. Mistenker att min dame ville blitt veldig sjalu og mistenksom. Dersom hun såg att eg skrev med en thaidame på nettet.

Eg vill si tusen takk for en fin samtale, har vert artig og skrive med deg på nettet. Og lest igjennom dine blogger. God jul og godt nyttår, til deg og din familie.

Vi snakkes.
_________________


Windy
Skrevet: Lør Nov 21, 2009 4:17 pm Tittel: Re: "ThaikursSamtale"
________________________________________
Hei roreo,

Jeg ble flink til å lage mat etter jeg har vært i Norge!

Jeg er så glad i Isanmat for eksempel: Somtam, Larb, Namtok, SuppNormai og Khowniau.

Jeg liker best thiamat, kinamat og japanmat.

Jeg kan spise mye vestligmat.

Jeg er utrolig tykk!

Jeg vil gjerne undervise thai ved Skpye mer neste år!

Selv Takk! God jul og godt nyttår, til deg og din familie også.

God tur! เดินทาง โดยสวัสดิภาพ dern taang doi sà-wàt-dì-pâap

Hilsen fra meg til dama di...
Vi snakkes.

Kanskje dama di kan bli kjent med meg ved å lese min familieblog!

Besøk:

http://familykantha.blogspot.com/
_________________

Monday, October 19, 2009

ข้อสอบข้อที่ 45.

45. Hva er riktig angående disse skiltkombinasjonene?


1. Skilt 1 betyr parkering forbudt mellom kl. 08:00 og 15:00 alle dager.
2. Skilt 2 betyr parkering forbudt mellom kl. 18:00 og 20:00 på søn- og helligdager, samt på offentlige høytidsdager.
3. Skilt 2 betyr parkering forbudt mellom kl. 18:00 og 20:00 alle dager.
4. Skilt 1 betyr parkering forbudt mellom kl. 15:00 og 18:00 fra mandag til og med fredag.

คำถาม Hva er riktig angående disse skiltkombinasjonene?.
Hva er riktig ข้อไหนถูกต้อง
skilt ป้าย (จราจร)

คำตอบ
1. Skilt 1 betyr parkering forbudt mellom kl. 08:00 og 15:00 alle dager. ข้อนี้ผิดตัดออกได้เลย สังเกตุคำว่า alle dager = ทุกวัน จริงๆ แล้วป้ายฯ หมายเลข 1 หมายความว่าห้ามจอดเฉพาะวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (5วัน) ช่วงวเลา 08-15 นาฬิกา

3. Skilt 2 betyr parkering forbudt mellom kl. 18:00 og 20:00 alle dager. ข้อนี้ผิดอีกตัดออกได้เลย สังเกตุคำว่า alle dager = ทุกวัน จริงๆ แล้วป้ายฯ หมายเลข 2 หมายความว่าห้ามจอดเฉพาะวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์-วันหยุดราชาการ ช่วงวเลา 18-20 นาฬิกา

4. Skilt 1 betyr parkering forbudt mellom kl. 15:00 og 18:00 fra mandag til og med fredag. ข้อนี้ผิด สังเกตุช่วงเวลาที่กำหนด 15-18 นาฬิกา จริงๆ แล้ว ป้ายกำหนดเวลา 08-15 นาฬิกา

คำตอบที่ถูกต้องคือ 2. Skilt 2 betyr parkering forbudt mellom kl. 18:00 og 20:00 på søn- og helligdager, samt på offentlige høytidsdager. เพราะป้ายฯ หมายเลข 2 หมายความว่าห้ามจอดเฉพาะวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์-วันหยุดราชาการ ช่วงวเลา 18-20 นาฬิกา (ตัวเลขช่วงเวลาเป็นสีแดง)

ความรู้เพิ่มเติม ในกรณีป้ายที่มีเครื่องหมาย (........) ตัวอย่าง ป้ายหมายเลข 1 ถ้าข้างใต้เขียนต่อลงมา (08-15) หมายความว่าวันเสาร์ด้วยที่ห้ามจอดช่วงเวลา 08-15 นาฬิกา

ข้อสอบข้อที่ 44.

44. Du nærmer deg en jernbaneplanovergang. Hvilken påstand er riktig?1. Ved skilt 1 er det ca. 50-80 m igjen til selve overgangen.
2. Ved skilt 2 er det ca. 200-300 m igjen til selve overgangen.
3. Ved skilt 1 er det ca. 100-150 m igjen til selve overgangen.
4. Ved skilt 3 er det ca. 50-80 m igjen til selve overgangen.

คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. Ved skilt 3 er det ca. 50-80 m igjen til selve overgangen.

ข้อสอบข้อที่ 43.

43. Hvilke påstander om stans og parkering i en busslomme er riktige?

1. Det er ikke forbudt for personbiler å parkere i en busslomme en stund.
2. Det er tillatt å parkere i busslomme når fartgrensen er 60 km/t eller lavere.
3. Jeg kan parkere i en busslomme dersom jeg er minst 2 meter fra busstoppskiltet.
4. Det er tillatt å stanse i en busslomme for av- eller påstigning så lenge det ikke er til hinder for bussen.

คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. Det er tillatt å stanse i en busslomme for av- eller påstigning så lenge det ikke er til hinder for bussen.

ข้อสอบข้อที่ 42.

42. Hva betyr skiltet?


1. Skiltet er et fareskilt, og betyr innsnevring på høyre side
2. Skiltet er et opplysningsskilt, og betyr innsnevring på høyre side
3. Skiltet er et opplysningsskilt, og betyr at veien utvider seg på høyre side.

คำตอบที่ถูกต้องคือ 1. Skiltet er et fareskilt, og betyr innsnevring på høyre side