Monday, October 19, 2009

ข้อสอบข้อที่ 45.

45. Hva er riktig angående disse skiltkombinasjonene?


1. Skilt 1 betyr parkering forbudt mellom kl. 08:00 og 15:00 alle dager.
2. Skilt 2 betyr parkering forbudt mellom kl. 18:00 og 20:00 på søn- og helligdager, samt på offentlige høytidsdager.
3. Skilt 2 betyr parkering forbudt mellom kl. 18:00 og 20:00 alle dager.
4. Skilt 1 betyr parkering forbudt mellom kl. 15:00 og 18:00 fra mandag til og med fredag.

คำถาม Hva er riktig angående disse skiltkombinasjonene?.
Hva er riktig ข้อไหนถูกต้อง
skilt ป้าย (จราจร)

คำตอบ
1. Skilt 1 betyr parkering forbudt mellom kl. 08:00 og 15:00 alle dager. ข้อนี้ผิดตัดออกได้เลย สังเกตุคำว่า alle dager = ทุกวัน จริงๆ แล้วป้ายฯ หมายเลข 1 หมายความว่าห้ามจอดเฉพาะวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (5วัน) ช่วงวเลา 08-15 นาฬิกา

3. Skilt 2 betyr parkering forbudt mellom kl. 18:00 og 20:00 alle dager. ข้อนี้ผิดอีกตัดออกได้เลย สังเกตุคำว่า alle dager = ทุกวัน จริงๆ แล้วป้ายฯ หมายเลข 2 หมายความว่าห้ามจอดเฉพาะวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์-วันหยุดราชาการ ช่วงวเลา 18-20 นาฬิกา

4. Skilt 1 betyr parkering forbudt mellom kl. 15:00 og 18:00 fra mandag til og med fredag. ข้อนี้ผิด สังเกตุช่วงเวลาที่กำหนด 15-18 นาฬิกา จริงๆ แล้ว ป้ายกำหนดเวลา 08-15 นาฬิกา

คำตอบที่ถูกต้องคือ 2. Skilt 2 betyr parkering forbudt mellom kl. 18:00 og 20:00 på søn- og helligdager, samt på offentlige høytidsdager. เพราะป้ายฯ หมายเลข 2 หมายความว่าห้ามจอดเฉพาะวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์-วันหยุดราชาการ ช่วงวเลา 18-20 นาฬิกา (ตัวเลขช่วงเวลาเป็นสีแดง)

ความรู้เพิ่มเติม ในกรณีป้ายที่มีเครื่องหมาย (........) ตัวอย่าง ป้ายหมายเลข 1 ถ้าข้างใต้เขียนต่อลงมา (08-15) หมายความว่าวันเสาร์ด้วยที่ห้ามจอดช่วงเวลา 08-15 นาฬิกา